Tuesday, September 17, 2013

Doğanın güzelliği ve kıyafetler...

Fotoğrafçı Joseph Ford, çektiği doğa fotoğraflarını, moda fotoğraflarıyla birleştirince bakın nasıl görüntüler ortaya çıktı...
  

 

Sunday, September 15, 2013

CIA tarafından faka bastırıldınız!!!

Milyon dolarlık tablolar... Müzeler, sergiler... Bir tabloyu görmek için beklenen sıralar...

Gazetelerde haberler...

Yazarlar oturup durmaksızın yazar onlar hakkında...

Onlar dahidirler...

Onlar ressamdırlar...


Renk, biçim...

Derinlik, yoğunluk...

Anlamsızlıkta anlam arama...

Figürsüz resimler...

Varlık...

Boşluk...

Zaman...

Bilinçaltı, bilinçdışı...


Tablolarına saatlerce bakıp anlamaya çalışırız, kafamız karışır...
Kendimizden şüphe ederiz... Yeteri kadar entellektüel olmadığımızı düşünürüz...

Mesela Jackson Pollock, Mark Rothko, Robert Motherwell, Willem de Kooning... Soyut dışavurumcu ressamlar, Amerikalı... 20.yüzyılın en önemli ressamlarından...


Düşündüklerimizin makarısını geri saralım...şimdi ruhi zararla yüzleşme vakti...

Yukarıda saydığım bu ressamların CIA tarafından gizlice desteklendiğini biliyor muydunuz? Yıllarca  dilden dile dolaşan bu dedikoduyu sonunda bir CIA yetkilisi kabul etti.


Neden mi?

1950, 1960'lı yıllarda...

Rusya ile soğuk savaş...

Ruslar, Amerikan kültürünü, sanatını küçük görüyor...

Amerika bu yeni modern sanat akımı ile Amerikan kültürünün gücünü, yaratıcılığını, özgürlüğünü kanıtlamak zorundaydı kominizm ideolojisinin baskısına, Rus sanatının katılığına karşı. 

Bu yüzden, yeni modern sanat birçok organizasyon tarafından desteklendi...

Birçok dergi ve gazetede yazarlar farkında olmadan makaleler yazdılar... Soyut ekspresyonizmi destekliyorlardı...

Birçok sergi düzenlendi...

Avrupa'da şehir şehir dolaştı bu sergiler...

Maddi kaynak bulmakta sıkıntı çekmediler çünkü CIA tarafından korunuyor, finanse ediliyorlardı...

Bundan hiç haberleri olmadı ressamların...Haberleri olsaydı karşı çıkarlardı elbette...

Sonunda, "Soyut Ekspresyonizm"  toplumcu gerçekçilik sanat anlayışını daha katı, daha üslupçu göstermiş oldu.

Böylece, toplumsal sorunları yansıtan resimlerin modası geçmiş oldu ve biz anlamsızlıkta bulmaya çalıştığımız anlamlarla kaybolur olduk...

Işık...
Gölge...


İşte bu ressamların bazı tabloları...
 Jackson Pollock Mark RothkoWillem de Kooning


Robert Motherwell

Güneş Yılmaz

15 Eylül 2013
Kaynak: http://www.independent.co.uk/news/world/modern-art-was-cia-weapon-1578808.html